Monday, February 20, 2006

90 grams of handspunThis has been a very good spinning weekend.
On Friday I spun my kool-aid-wool (20 g) and on Saturday and Sunday I went to a 12 hour spinning-class and spun 70 grams Norwegian wool in natural colors. It was a lot of fun and now I am really hooked on the art of spinning.

Thursday, February 16, 2006

Spring patterns, socks and kool-aid

Not much bloging lately. All members of the family have had another stomach disease.
For the last few weeks I have bought two spring pattern-books from Rowan.
I have also finished one sock, and have finished the toe on the second sock. Slow progress, but they are turning out very nice.
For a week ago I also did some kool-aid dyeing. And the resulting spinning-fiber looks like it is on fire! It will be fun to see how the spun yarn will turn out. It is Cherry, Orange and lemon.

Opplæring i fra tå og opp sokker (Sock-instructions)

In this post I will give a Norwegian instruction and pattern on how to knit Falling leaves from Knitty.

Etter at flere har vist interesse for å lære seg å strikke sokker ved å starte med tåen og strikke opp, har jeg forsøkt å lage en "oppskrift" på dette. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i mønsteret Falling leaves, men det går jo ann å strikke et annet mønster. Spesielle teknikker jeg kommer til å bruke her er: opplegg med hekling og rundstrikk ved bruk av 1 lang rundpinne. Det går ann å kombinere ulike teknikker. Det kan strikkes på strømpepinner for de som vil det, og du kan legge opp på vanlig måte og ta opp masker i stedet for hekle-opplegget.

Utstyr
I denne oppskriften kan det brukes rundpinne 2,5 mm og garn som passer til dette, som f.eks. Regia og Opal. Jeg har strikket med Alpaca fra Du store alpakka.
For hekle-opplegg trenger du litt garn i annen farge og en heklekrok.
Jeg brukte hvitt bomullsgarn.

Oppskrift
Lag en rad med luftmasker noe lengre enn antall masker som skal legges opp (Ca. 45).
Ta opp masker i løkken på baksiden av luftmaskene. Hopp over de første luftmaskene og start i nr 3-4. Legg opp 36 masker på denne måten.

Rad 1: Strikk vrang ut pinnen.
Rad 2: Strikk 35 m rett, snu.
Rad 3: Kast på pinnen, strikk 34 masker vrang, snu.
Rad 4: Kast på pinnen, strikk 33 masker rett, snu
Rad 5-24: Gjenta rad 3 og 4 med 1 maske mindre for hver vending for hver rad (32 vrang, 31 rett, 30 vrang osv).
Rad 25: Kast på pinnen, strikk 12 vrang, snu.
Rad 26: Kast på pinnen, strikk 12 rett, rett opp neste maske (kastet fra forrige omgang), strikk 2 sammen (kastet og neste maske på pinnen er strikket sammen), snu.


Nå er undersiden av tåpartiet strikket og herfra vil vi forme oversiden av tåpartiet. Det er viktig å være konsentrert i denne delen av arbeidet, da det er veldig lett å glemme et kast eller en sammenstrikking (Jeg har rekt opp 3 ganger).

Rad 27: Kast på pinnen, strikk 13 vrang, ta neste to masker løst av en etter en som om du skulle strikket dem, før disse maskene tilbake til venstre pinne og strikk dem vridd vrangt sammen (k2tog tbl), snu.
Rad 28: Kast på pinnen, strikk 14 rett, rett opp de to neste maskene, strikk 3 masker sammen, snu.
Rad 29: Kast på pinnen, strikk 15 vrang, ta neste tre masker løst av som for rad 27, strikk de 3 maskene vrangt sammen fra baksiden av maskene, snu.
Rad 30-47: Gjenta rad 28 og 29, men strikk 1 maske lengre for hver rad (16 rett, 17 vrang, 18 rett osv).
Rad 48: Kast på pinnen, strikk 34 rett, rett opp neste to masker og strikk de siste tre maskene sammen.


Tåpartiet er nå ferdig og fra nå av skal det strikkes rundt.

Den heklede tråden skal nå fjernes og maskene settes på den andre enden av pinnen. Du skal da ha 35 masker på denne pinnen.

Nå begynner teknikken Magic loop.
På Knitty-siden finner du 2 linker som forklarer denne teknikken. På den andre av dem er det også en video. Det er litt uvant, men veldig enkelt.Maskene fra opplegget er nå på pinnen du ser i fremest på bildet over. Og for å kunne fortsette å s
trikke må du dra ut den bakerste pinnen fra maskene som sist ble strikket. Det vil komme tydelig fram hvorfor rundpinnen ikke kan være for kort.

Nå er det bare å begynne å strikke over de 35 maskene.
Lag en maske til slutt slik at du har 36 masker på pinnen. Jeg strikker 2 ganger i siste maske (forann og bak).

På bildet under ses hvordan rundpinnen er kveilet når det strikkes. Når pinnen er strikket ut, må du dra ut løkken til høyre for å få maskene på baksiden inn på pinnen som er ledig.
Strikk videre på samme måte.


Neste runde: Strikk 3 vridd rett sammen (k3tog tbl). De siste kastene på første pinne er da strikket sammen og det er 72 masker totalt. Strikk ut pinnen.

Nå begynner mønsterstrikk på oversiden av foten. Jeg har brukt diagrammet for Falling leaves, men det kan jo strikkes med andre mønstre også.
Symbolforklaring:
  • ssk = ta neste to masker løst av som om du skulle strikke dem, før de tilbake til venstre pinne og strikk de sammen
  • k2tog = strikk 2 rett sammen
  • k = rettstrikk
  • YO = kast på pinnen

Neste runde: Gjenta mønsteret over de 12 maskene i diagrammet 3 ganger, 36 masker er strikket. De neste 36 maskene strikkes i rettstrikk.
Fortsett å strikke mønster over de 36 første maskene og rettstrikk over de neste 36 maskene helt til sokken er ca 5 cm kortere enn total lengde på foten.

Hel
Neste runde: Strikk 36 masker i mønster, sett disse maskene på en tråd/maskeholder.
Strikk helen over de resterende 36 maskene på samme måte som tåen helt til og med rad 47.

Rad 48: Kats, strikk 34 m rett, rett opp neste to masker, strikk 3 rett sammen. Sett maskene fra tråden/maskeholder tilbake på pinnen og fortsett å strikk mønster over disse maskene.

Neste runde: Strikk 3 vridd sammen (k3tog tbl). Strikk ut pinnen.

Neste runde: Nå strikkes mønsteret etter diagrammet på begge sider. Gjenta mønsteret i diagrammet 6 ganger. Fortsett å strikke mønster til sokken er ca. 2,5 cm kortere enn ønsket lengde eller tidligere hvis du ønsker en lengre ribbekant. Avslutt med en ribbekant (1 rett+1 vrang). Fell løst av.